Så använder du databasen

Här hittar du manualer till Biotopkarteringsdatabasen samt formulär som kan användas vid datainsamling och överföring till databasen.

Till databasen

På den här sidan hittar du mer information om hur du tar dig till Biotopkarteringsdatabasen.