Till databasen

På den här sidan hittar du mer information om hur du tar dig till Biotopkarteringsdatabasen. Webbplatsen biotopkartering.se, som du nu befinner dig på, är en webbplats som förser dig med information du behöver för att arbeta i Biotopkarteringsdatabasen. Själva Biotopkarteringsdatabasen där du matar in eller hämtar data finns tillgänglig på en annan adress. Biotopkarteringsdatabasen biotopkartering.lansstyrelsen.se […]