Så använder du databasen

Här hittar du manualer till Biotopkarteringsdatabasen samt formulär som kan användas vid datainsamling och överföring till databasen. Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Manual för Biotopkartering

Gå till sidan Biotopkarteringsmetoder för att läsa om metodiken biotopkartering av vattendrag.  

Manual för Databasen

Alla kan söka i och exportera ut data ur databasen. Om du har behörigheter kan du även lägga in och redigera data. Läs här om inloggning och behörigheter. I manualen kan du läsa om databasens uppbyggnad, hur du söker och exporterar data och hur du matar in och redigerar data.

Du hittar dokumentet Manual för Biotopkarteringsdatabasen på sidan manualer.

Insamling – Biotopkartering

Det finns flera alternativ för hur data kan samlas in:

Importmallar

Data kan samlas in direkt i excelfilerna som sedan importeras. Filerna innehåller datavalidering som anger valmöjligheterna och styr vad som kan matas i i respektive fält. Gå till sidan Importmallar för hitta alla de tillgängliga impotfilerna.

Digitala formulär

Digitalt formulär kan användas av särskilda fältapplikationer för att samla in data i fält. Se sidan Digitala fältprotokoll för mer information om hur du använder de digitala formulären. Formulären anpassar sig till mindre skärmar och sparar data lokalt på enheten. När internetuppkoppling finns skickas data till server. Data kan exporteras från applikationen och läggs sedan manuellt in i importmall som importeras i databasen enligt nedan.

Biotopkarteringsdatabasens applikation

Biotopkarteringsdatabasens applikation. Kan i vissa situationer lämpa sig för inmatning. Begränsningar är att den inte anpassar sig till mindre skärmar och kräver internetuppkoppling för att kunna spara data. Du kan inte spara data tillfälligt på din enhet och fortsätta med nästa formulär (om du inte har flera flikar eller fönster öppna), utan måste ha uppkoppling för att kunna spara.

Pappersprotokoll

I fältmanualen för metodikversionen 2002 på sidan Manualer hittar du pappersprotokoll som kan skrivas ut och användas i fält. Pappersprotokoll finns inte för metodversion 2017. Excelformuläret kan skrivas ut och användas som pappersprotokoll.

Inmatning i databasen

Se sidan Inmatning i databasen för mer information om hur du matar in data i Biotopkarteringsdatabasen.