Biotopkartering

Biotopkartering av vattendrag är en metod för att samla in information och data om vattendrag.

Vid biotopkartering noteras fysiska förhållanden i och i anslutning till vattendraget. Inventeraren går mot strömmen längs med vattendraget och samlar in data enligt de protokoll som metodiken är uppbyggd av. Metoden är en undersökningstyp för miljöövervakning hos Havs- och Vattenmyndigheten.

Manual och undersökningstyp finns på Havs- och Vattenmyndighetens webbplats (öppnas i ny flik).

Manualen finns som interaktiv utbildning med text, bilder och filmer på www.hymoinfo.com (öppnas i ny flik). Läs mer på sidan Utbildningar och kurser.

För de olika biotopkarteringsmetoderna hittar du manualer för dessa på sidan Manualer.

Bilden visar träd, buskar, stenar och vatten som rinner över stenarna.

Syften med biotopkartering

Syftet med att biotopkartera kan variera beroende på målsättningen i en undersökning är. Det övergripande syftet med att biotopkartera kan sammanfattas med att det är

Bilden visar en bit av en tallskog som det rinner en å genom. I ån ligger det stenar och ett par träd har fallit.

Användningsområden

Exempel på användningsområden för biotopkarteringsdata Naturvärdesbedömningar och utformning av skydd. Planering/åtgärdsplaner inom fiske/turism. Riskbedömning och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) vid vägar och vägbyggen. En viktig grund för

Bilden visar en bit av en gles skog och en bredare bäck som rinner. Över bäcken har det trillat en gran.

Metoder

Det finns ett antal olika biotopkarteringsmetoder du kan använda dig av när du biotopkarterar. Varje metod har sina egna regler och instruktioner som du måste

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.