Dataexporter och kartlager

Du kan tillgodose dig data från Biotopkarteringsdatabasen på ett antal olika sätt beroende på vad du är intresserad av. Vill du ha så mycket data som möjligt är en ren dataexport som innehåller all data för de objekt du är intresserade av är något för dig. Är du istället mer intresserad av att se var objekt befinner sig på en karta kanske vår karttjänst eller vår data i Geodatakatalogen är det du söker efter.

Dataexporter

På grund av den gamla tekniken och strukturen som används i den nuvarande Biotopkarteringsdatabasen kan det vara svårt att på egen hand ta ut vissa dataexporter ur databasen. I regel kan du exportera ut data för sökresultaten om du använder databasens sökfunktion. Du kan ofta även ta ut data för specifika objekt, till exempel biotopkarteringsdata för ett specifikt vattendrag.

Har du behov av att göra andra typer av anpassade exporter än de som i dagsläget finns tillgängliga är du välkommen att kontakta Biotopkarteringsdatabasens supportmejl med en förfrågan om hjälp att få tillgång till data.

Kartlager i Biotopkarteringsdatabasens karttjänst

I Biotopkarteringsdatabasen finns ett antal kartlager som innehåller urval av data från databasen. Dessa kartlager finns för tillfället på olika platser i databasen beroende på vad de visar. I de flesta protokoll finns ett litet kartfönster som visar den geografiska placeringen av just det objektet. Det går också att hitta geografisk placering av vattendrag och vandringshinder i sökfiltret under sökfunktionen. Du hittar sökfunktionen om du klickar på knappen ”Sök” i databasens meny.

Vi genomför just nu utveckling av en ny karttjänst som ska samla alla kartlager på en och samma plats. Vi tar i samband med det också fram helt nya kartlager över data som i dagsläget inte finns tillgängliga som kartlager.

Redan nu finns karttjänsten tillgänglig i databasen men innehåller få kartlager. Du hittar karttjänsten om du klickar på knappen ”Karta” i databasens meny. Vi planerar att arbetet med karttjänsten och kartlagrena ska bli klart under vintern 2020-2021.

Utdrag av geometrier ur databasen

Biotopkarteringsdatabasens målsättning är att alla geometrier i databasen även ska finnas tillgängliga för nedladdning från Länsstyrelsernas Geodatakatalog.

Du kan ladda ner dessa geometrier och sedan ladda in dem lokalt i ett GIS-program på din dator. För att kunna öppna filerna krävs i de flesta fall ett GIS-program som kan öppna shape-filer, till exempel ArcMap.

Geodatakatalogens webbplats.

Ännu finns inte alla geometrier tillgängliga i katalogen. Allt eftersom geometrier och kartlager blir klara kommer dessa föras in i geodatakatalogen.

Källhänvisning av material från Biotopkarteringsdatabasen

Offentlig information från Biotopkarteringsdatabasen räknas som öppen data och får lov att användas i publiceringar så länge källan och datum för datahämtning anges. Detta inkluderar även geometrier och övrigt kartmaterial som hämtas från Biotopkarteringsdatabasen. Observera att du även kan behöva tillstånd från Lantmäteriet om du vill använda vissa av bakgrundskartorna som finns i Biotopkarteringsdatabasens karttjänst.

Vill du använda data från Biotopkarteringsdatabasen anger du källa som:

Biotopkarteringsdatabasen, Länsstyrelsen Jönköpings län, [Datum]

https://biotopkartering.lansstyrelsen.se