Till databasen

Skärmklipp på Biotopkarteringsdatabasen två olika webbplatser.

På den här sidan hittar du mer information om hur du tar dig till Biotopkarteringsdatabasen. Webbplatsen biotopkartering.se, som du nu befinner dig på, är en webbplats som förser dig med information du behöver för att arbeta i Biotopkarteringsdatabasen. Själva Biotopkarteringsdatabasen där du matar in eller hämtar data finns tillgänglig på en annan adress.

Biotopkarteringsdatabasen

biotopkartering.lansstyrelsen.se (öppnas i ny flik) är tillgänglig för alla. I den kan du titta på all data i biotopkarteringsdatabasen. Du kan också göra exporter ur databasen och skapa rapporter. Kontakta oss via mejl om du behöver behörighet att redigera data.

Testdatabasen

Testdatabasen är tillgänglig på länsstyrelsernas nätverk och godkända IP-adresser. Med andra ord går det i nuläget bara att nå den här miljön om du arbetar på en Länsstyrelse. För de som har tillgång går det att i biotopkartering-acc.lansstyrelsen.se (öppnas i ny flik) fritt testa och ändra i data utan att riskera att påverka den data som finns i den riktiga databasen. Testdatabasen är en kopia av den riktiga Biotopkarteringsdatabasen och skrivs över med ny information från den riktiga databasen vid varje inplanerad systemuppdatering.