Uppdateringshistorik

Biotopkarteringsdatabasen måste ibland uppdateras med ny utveckling vid särskilda uppdateringstillfällen. För att alla ska kunna följa vårt arbete och få information om vilka ändringar som gjorts kan du här se en kort historik om vad de som ingått i de olika uppdateringarna.

Loggändringar

DatumÄndring
20170602Nya mallar för protokoll A med tillval, bestämmande sektioner, Knickpoints och Protokoll D utlagda.
20170607Mall för protokoll D uppdaterad med korrekt datavalidering för åtgärder.
20170609Tom kolumn borttagen i Protokoll A med tillval.
20170825Protokoll D uppdaterat. Val för ”Ligger i vattenförekomsten” ska vara Ja/Nej istället för 1/0.
20171115Justering rubriker beskrivningstexter för Northing och Easting.
20180110Bestämmande sektioner uppdaterad. Lista för decimalvärden basnivå rättad.
20180219Vattenplatsdata för vägpassager tillagt.
20190228Flera rättningar har gjorts i protokoll A. Inskärningskvot och Utvecklingsfas har fått inmatningsalternativet ”Bedömning saknas”.
20191015Flera felaktigheter i protokollen har åtgärdats. De flesta fält i Protokoll A har fått alternativet ”Ej möjligt att bedöma”. XLS-form för Protokoll A är uppdaterat.
20200131Den stora kartapplikationen är lanserad och kan nås via en menyknapp. Skikt med data kommer fyllas på i kartapplikationen under våren 2020. Protokoll A har dessutom fått en mindre inbyggd karta som visar den aktuella sträckans start- och stoppkoordinater.
20220412SVAR uppdaterat till ny version, vanliga användare kan inte längre skapa egna organisationer, ändrade värdebegränsningar i importmallarna. Flera felmeddelanden är förtydligade.