Inmatning i databasen

Skärmklipp på användarmanual för nationella Biotopkarteringsdatabasen.
Skärmklipp på användarmanual för nationella Biotopkarteringsdatabasen.

I manualen för Biotopkarteringsdatabasen beskrivs hur data matas in i databasen. Du hittar manualen för databasen på sidan Manualer.

Enstaka inmatningar görs snabbast och enklast direkt i Biotopkarteringsdatabasens applikation.

Vill du mata in stor mängder data är det snabbaste tillvägagångssättet att istället använda dig av importmallarna i Excelformat. Dessa kan importeras i databasen under menyn Skapa – Importera data. till sidan Inloggning och behörigheter för att läsa mer om hur får lov att mata in data i databasen. Manual för excelimporter finns i slutet av Manual för Biotopkarteringsdatabasen på sidan Manualer.

Importmallarna är i xml-format men kan öppnas och redigeras i Excel. Är det så att xml-filerna inte öppnas i Excel om du har Windows 10 ska du högerklicka på filen i Utforskaren och välja ”Öppna med..” och sen bläddra fram till C:Program Files (x86)Microsoft Officerootoffice16 och välja Excel.

I den huvudsakliga biotopkarteringsmetoden från 2017 har en del protokoll ändrats från tidigare metoder. Förändringar mot tidigare metodikversion (2002) är framför allt att Protokoll A ändrats mycket och att Protokoll B utgår. Protokoll C och Vägpassager+ProtokollE är oförändrade. Vandringshinder+ProtokollD är justerat med mindre ändringar och ersätter tidigare version.

Mall för Protokoll A och B för karteringar enligt tidigare metodikversion (2002) kan fortfarande importeras men ska inte användas för nya karteringar.

Du hittar mer information om de olika biotopkarteringsmetoderna på sidan Biotopkarteringsmetoder.

Alla befintliga importmallarna för samtliga metoder i xlm-format hittar du på sidan Importmallar.