Om oss

Biotopkarteringsdatabasen och Biotopkarterting.se drivs och förvaltas av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Länsstyrelserna ansvarar för den data som finns inlagd i databasen men det är upp till varje individuell inmatare att se till att den data de matar in är korrekt. Den data som finns i biotopkarteringsdatabasen är offentlig data.

Biotopkarteringsdatabasen lanserades 2010 med syfte att ersätta och samla data från alla de olika regionala accessdatabaser som då fanns hos Länsstyrelserna för att lagra data om biotopkartering. Naturvårdsverket, Vattenmyndigheterna, Skogsstyrelsen, Banverket och Trafikverket (dåvarande Vägverket) bidrog till att finansiera utvecklingen. Havs och vattenmyndigheten står i nuläget för den huvudsakliga finansieringen av driften.

Syftet med Biotopkarteringsdatabasen är att

  • Lagra och tillgängliggöra data från biotop-, vandringshinder-, och vägpassagekartering.
  • Vara nationell datavärd för undersökningstypen Biotopkartering vattendrag.
  • Vara underlag för åtgärdsplanering icg prioritering av åtgärder.
  • Vara underlag för bedömning av ekologisk och hydromorfologisk status.

Målet med denna webbplats är att du här ska kunna hitta allt som du behöver för att använda biotopkarteringsdatabasen. Webbplatsen fokuserar främst på att ge dig den information du behöver för att mata in data men förser dig även med viss information om hur du genomför biotopkarteringar i fält. Har du frågor eller behöver mer hjälp är du välkommen att höra av dig till vår supportmejl, biotopkarteringsdatabasen@lansstyrelsen.se.