Biotopkartering

Information om Biotopkarteringsdatabasen och biotopkartering

Välkommen till webben om Biotopkartering!

Här hittar du information om och kan gå vidare till Biotopkarteringsdatabasen – Sveriges nationella databas för biotopkarteringar.

I Biotopkarteringsdatabasen kan du söka och hämta data från genomförda biotopkarteringar. Det finns också ett nationellt register över vandringshinder.

Vid biotopkartering noteras fysiska förhållanden i och i anslutning till vattendraget. Inventeraren går längs med vattendraget och samlar in data enligt de protokoll som metodiken och även databasen är uppbyggd av. Läs mer om metodiken under Biotopkartering.

Nyheter

Sommarbild för semesternyheter

Biotopkarteringsdatabasens support tar semester!

Det är semestertider, och det gäller även oss som arbetar med supporten för Biotopkarteringsdatabasen. Under perioden 17 juni – 17 juli samt 29 juli – 7 augusti kommer det vara mycket begränsad bemanning av supportmejlen. De mejl som kommer in

Kalender

Inget evenemang hittades!