Biotopkartering

Information om Biotopkarteringsdatabasen och biotopkartering

Välkommen till webben om Biotopkartering!

Här hittar du information om och kan gå vidare till Biotopkarteringsdatabasen – Sveriges nationella databas för biotopkarteringar.

I Biotopkarteringsdatabasen kan du söka och hämta data från genomförda biotopkarteringar. Det finns också ett nationellt register över vandringshinder.

Vid biotopkartering noteras fysiska förhållanden i och i anslutning till vattendraget. Inventeraren går längs med vattendraget och samlar in data enligt de protokoll som metodiken och även databasen är uppbyggd av. Läs mer om metodiken under Biotopkartering.

Nyheter

Solnedgång över vatten

Biotopkarteringsdatabasens support tar semester

På grund av semester kommer det vara begränsade möjligheter att få support i databasen under perioden 20:e juni till 1:e juli. Vet du om att du ska göra saker i databasen som eventuellt kräver hjälp av supporten, och som inte

Geometriimporterna tillfälligt ur funktion

På grund av en nyligen genomförd säkerhetsuppdatering är geometriimporterna (import av shape-filer med linje- eller ytgeometrier) tillfälligt ur funktion. Om du behöver importera sådana filer är det bättre att vänta till dess importfunktionen fungerar igen. Vår IT-avdelning jobbar på att

Kalender

Inget evenemang hittades!