Åtgärdade eller ej längre aktiva vandringshinder syns nu i kartan

I den senaste uppdateringen i databasen kopplade vi fältet som visar om ett vandringshinder är åtgärdat eller inte längre aktuellt i vårt kartlager över vandringshinder. Nu har vi skapat upp en symbologi för dessa vandringshinder så att de visas upp i databasens kartapplikation. För att visa de inte längre aktuella vandringshindren expanderar du kartlagergruppen ”Biotopkarteringsdatabasen”, […]

Ny version av Biotopkarteringsdatabasens manual finns tillgänglig

Äntligen är den nya manualen för hur du använder Biotopkarteringsdatabasen klar och publicerad. Du hittar den nya manualen på samma plats där den gamla manualen låg, det vill säga på webbsidan Manualer på länken med namn ”Manual för Biotopkarteringsdatabasen”. Den nya manualen är uppdaterad så att den stämmer med de verktyg och funktioner som finns […]

Fritt fram att återigen importera geometrier i databasen

Möjligheten att importera geometrier i databasen har under en tid varit avstängd på grund av en säkerhetsrisk. Nu är problemet åtgärdat och funktionen är återaktiverad. Ni kan nu importera geometrier i databasen som vanligt. Har ni frågor om hur ni importerar geometrier eller stöter på problem när ni försöker importera, kontakta biotopkarteringsdatabasens support på mejladress […]

Tillfälligt stopp av alla geografiimporter i databasen

Från och med torsdag 14 april 2022 kommer det tillfälligt inte vara möjligt att importera geografier i Biotopkarteringsdatabasen. Detta beror på ett säkerhetsproblem med geografiimporterna som upptäcktes under den ordinarie uppdateringen under vecka 15. Säkerhetsproblemet är så pass allvarligt att databasen inte tillåts öppnas upp offentligt igen innan en lösning har hittats. Eftersom det krävs […]

Möjligheten att få specialutdrag ur databasen försvinner (förhoppningsvis tillfälligt)

I samband med nästa uppdatering i databasen 5/4 2022 byter databasen server. Vi på databassupporten förlorar då den databaskoppling i Access som vi tidigare använt för att göra specialutdrag åt användare. Det betyder att du inte längre kan höra av dig till databassupporten och be om utdrag av aktuell data från databasen. De enda möjligheterna […]

Uppdateringshistorik

Biotopkarteringsdatabasen måste ibland uppdateras med ny utveckling vid särskilda uppdateringstillfällen. För att alla ska kunna följa vårt arbete och få information om vilka ändringar som gjorts kan du här se en kort historik om vad de som ingått i de olika uppdateringarna. Loggändringar Datum Ändring 20170602 Nya mallar för protokoll A med tillval, bestämmande sektioner, […]

Trumdatabasen

Bilden visar en tunna som det rinner vatten ifrån.

Många av de vägtrummor som idag finns i Biotopkarteringsdatabasens kommer från Trumdatabasen i Norrbottens län. Trumdatabasen var tidigare en separat databas som inarbetades i Biotopkarteringsdatabasen när datavärdskapet flyttades från Fiskeriverket till Länsstyrelserna. Bakgrunden till sammanställningen av inventerade vägtrummor är ett samarbete som inleddes i slutet av 1990-talet mellan länsstyrelsen i Norrbotten, länsstyrelsen i Västerbotten, Skogsstyrelsen, […]

Dataexporter och kartlager

Du kan tillgodose dig data från Biotopkarteringsdatabasen på ett antal olika sätt beroende på vad du är intresserad av. Vill du ha så mycket data som möjligt är en ren dataexport som innehåller all data för de objekt du är intresserade av är något för dig. Är du istället mer intresserad av att se var […]

Inmatning i databasen

Skärmklipp på användarmanual för nationella Biotopkarteringsdatabasen.

Skärmklipp på användarmanual för nationella Biotopkarteringsdatabasen. I Manual för Biotopkarteringsdatabasen beskrivs hur data matas in i databasen. Du hittar manualen för databasen på sidan Manualer. Enstaka inmatningar görs snabbast och enklast direkt i Biotopkarteringsdatabasens applikation (öppnas i ny flik). Vill du mata in stor mängder data är det snabbaste tillvägagångssättet att istället använda dig av […]

Inloggning och behörighet

Skärmdump på inloggningsalternativ till Biotopkarteringsdatabasen

Biotopkarteringsdatabasens inloggningssystem möjliggör för användare utanför länsstyrelserna att lägga till och redigera data i systemet. Det finns också flera olika behörighetsnivåer att välja mellan. Behörigheter De länsstyrelseanställda som tidigare har varit användare i systemet kan logga in enligt de instruktioner som finns längre ner på denna sida. Övriga användare som vill arbeta i databasen kan […]