Möjligheten att få specialutdrag ur databasen försvinner (förhoppningsvis tillfälligt)

I samband med nästa uppdatering i databasen 5/4 2022 byter databasen server. Vi på databassupporten förlorar då den databaskoppling i Access som vi tidigare använt för att göra specialutdrag åt användare. Det betyder att du inte längre kan höra av dig till databassupporten och be om utdrag av aktuell data från databasen. De enda möjligheterna att ta ut aktuell data från databasen är genom de exportfunktioner som i dagsläget finns på databasens webbplats.

Vi har skapat en offlinekopia av den nuvarande databasen som vi kan göra utdrag från, men i denna finns bara data som är inlagt i databasen innan 30:e mars 2022. Den uppdateras inte med ny data, och kommer därför allt eftersom tiden går att bli mindre aktuell.

Vi kan i nuläget tyvärr inte säga hur länge möjligheten att göra utdrag av aktuell data kommer vara otillgänglig, men vi räknar med att det kan dröja. Vi lägger upp en ny nyhet när vi får besked om när tjänsten kan vara tillgänglig igen.

Om du vet om att du har behov av specialutdrag av data från databasen eller kommer ha det inom den närmaste tiden ska du därför vara medveten om att utdragen framöver bara innehåller data inmatade innan 30:e mars 2022. Vill du ha data som är inmatad efter det datumet måste du göra det själv med de befintliga exportfunktionerna på databasen webbplats.