Biotopkarteringsdatabasen

Vad är Biotopkarteringsdatabasen? I boxarna längre ner på sidan kan du klicka dig vidare till mer information.

Kvalitetssäker och långsiktigt hållbar lagring

I Nationella Biotopkarteringsdatabasen lagras data från biotopkarteringar i hela landet. Systemet används för presentation och inmatning samt export av data. Syftet med systemet är att skapa en kvalitetssäker och långsiktigt hållbar lagring av biotopkarteringsdata, samt av data om vandringshinder/dammar. Systemet ska även svara mot behoven från t ex ramdirektivet för vatten, habitatdirektivet och miljömålsarbetet.  

Drivs av Länsstyrelserna

Biotopkarteringsdatabasen drivs av länsstyrelserna genom förvaltningsobjektet Vatten och miljömål. Finansieringen kommer från Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna. Respektive länsstyrelse är ansvariga för den data som finns i databasen för sitt län.

Till databasen

På den här sidan hittar du mer information om hur du tar dig till Biotopkarteringsdatabasen.

Så använder du databasen

Här hittar du manualer till Biotopkarteringsdatabasen samt formulär som kan användas vid datainsamling och överföring till databasen.

Skärmdump på inloggningsalternativ till Biotopkarteringsdatabasen

Inloggning och behörighet

Biotopkarteringsdatabasens inloggningssystem möjliggör för användare utanför länsstyrelserna att lägga till och redigera data i systemet.

Dataexporter och kartlager

Du kan tillgodose dig data från Biotopkarteringsdatabasen på ett antal olika sätt beroende på vad du är intresserad av.

Bilden visar en tunna som det rinner vatten ifrån.

Trumdatabasen

Många av de vägtrummor som idag finns i Biotopkarteringsdatabasens kommer från Trumdatabasen i Norrbottens län.

Uppdateringshistorik

Biotopkarteringsdatabasen måste ibland uppdateras med ny utveckling vid särskilda uppdateringstillfällen.