Manualer, importmallar och fältprotokoll

I Biotopkarteringsdatabasen finns mängder med manualer, importmallar, digitala fältprotokoll och andra typer av filer som på olika sätt används när du arbetar i databasen. Här har vi samlat alla de filer du behöver för att på ett effektivt sätt kunna genomföra din undersökning och mata in din data.

Manualer

Biotopkartering av vattendrag görs för att samla in information och data om vattendrag.

På bilden syns ett vattendrag i en skog och i vattnet står ett skydd/träplank.

Importmallar

Det snabbaste sättet att lägga in data i databasen är att använda importmallarna i excel-format.