Tillfälligt stopp av alla geografiimporter i databasen

Från och med torsdag 14 april 2022 kommer det tillfälligt inte vara möjligt att importera geografier i Biotopkarteringsdatabasen. Detta beror på ett säkerhetsproblem med geografiimporterna som upptäcktes under den ordinarie uppdateringen under vecka 15.

Säkerhetsproblemet är så pass allvarligt att databasen inte tillåts öppnas upp offentligt igen innan en lösning har hittats. Eftersom det krävs betydande utveckling för att ta fram en permanent lösning har vi valt att tillfälligt stänga möjligheten att importera geografiimporterna så att databasen får lov att öppna upp på förmiddagen 14 april. Besöker du en importsida för geografier efter detta datum möts du därför av ett meddelande som säger att tjänsten inte fungerar. Det går tekniskt sett fortfarande att ladda upp geografifiler i webbläsaren, men så fort du väljer att kontrollera filen innan import möts du av ett ospecifikt felmeddelande som hindrar dig från att importera geografierna i databasen.

Vi hoppas att vi snart kan hitta en lösning på problemet och att det innan sommaren 2022 återigen ska vara möjligt att importera geometrier i databasen.

Det finns tyvärr ingen som helst möjlighet att genomför geografiimporter i databasen innan en mer permanent lösning är lanserad. Inte ens databassupporten har tillgång till importen och kan därför inte genomföra importen åt dig. När vi har lanserat en lösning i databasen lägger vi upp ett nytt nyhetsinlägg om detta, och då är det fritt fram att importera geografier igen.

Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta biotopkarteringsdatabasens supportmejl på biotopkarteringsdatabasen@lansstyrelsen.se, eller ringa Länsstyrelsen växel på 010-223 60 00 och be att få prata med en objektspecialist för Biotopkarteringsdatabasen.