Åtgärdade eller ej längre aktiva vandringshinder syns nu i kartan

I den senaste uppdateringen i databasen kopplade vi fältet som visar om ett vandringshinder är åtgärdat eller inte längre aktuellt i vårt kartlager över vandringshinder.

Nu har vi skapat upp en symbologi för dessa vandringshinder så att de visas upp i databasens kartapplikation.

För att visa de inte längre aktuella vandringshindren expanderar du kartlagergruppen ”Biotopkarteringsdatabasen”, och klickar i lagret ”Vandringshinder – inte längre aktiva”. Då syns en blå symbol i kartan som visar var det inte längre aktiva hindret ligger.

Det andra lagret med vandringshinder innehåller som tidigare alla de vandringshinder som fortfarande är aktiva uppdelat på vandringshindertyp. Notera att de inte längre aktiva vandringshindren inte längre visas i lagret med aktiva vandringshinder. Vill du se både aktiva och inte längre aktiva hinder samtidigt måste du tända båda lagren samtidigt.

Skärmklipp kartan
Det nya kartlagret som visar inte längre aktuella vandringshinder.

Vill du ändra ett vandringshinders status så att det visas som inte längre aktuellt i kartan ska du leta upp vandringshindrets sida i databasen, redigera vandringshindret och ändra fältet ”Fullständigt åtgärdat eller inte längre aktuellt” från ”Nej” till ”Ja”. Efter att du har sparat uppdateras lagret i kartan vid nästa synkning, vilket sker varje natt. Kom ihåg att du enligt metoderna även ska återkartera vandringshindret och lägga in ett nytt protokoll som visar att det är full passerbarhet för alla fiskarter så att inte gammal protokolldata ligger kvar som aktuell data.

Vill du ladda ner vandringshindren lokalt på din dator är det fortfarande det befintliga lagret över vandringshinder som finns i vår geodatakatalog som gäller. Detta lager innehåller alla vandringshinder oavsett om de är aktuella eller inte.