Ny version av Biotopkarteringsdatabasens manual finns tillgänglig

Äntligen är den nya manualen för hur du använder Biotopkarteringsdatabasen klar och publicerad. Du hittar den nya manualen på samma plats där den gamla manualen låg, det vill säga på webbsidan Manualer på länken med namn ”Manual för Biotopkarteringsdatabasen”.

Den nya manualen är uppdaterad så att den stämmer med de verktyg och funktioner som finns i den nuvarande versionen av databasen (som den ser ut i juni 2022), innehåller mer information om verktyg som saknades i den gamla manualen och texten är omskriven för att bättre uppfylla de krav som ställs på manualen gällande klarspråk, tydlighet och tillgänglighet.