GIS-plattformen stängd 8-12 december

Mellan fredag den 8:e december kl 08:00 och tisdag den 12:e december kl 09:00 uppgraderas Länsstyrelsernas Geodatakatalog. Det innebär att det kommer vara störningar i alla Länsstyrelsernas kartverktyg, inklusive de kartverktyg som finns i Biotopkarteringsdatabasen.

Det är rimligt att anta att kartverktygen kommer vara otillgängliga under perioden, så det är bäst att planera ditt arbete så att du inte behöver arbeta med kartverktygen mellan 8-12 december.

Det är osäkert hur uppgraderingen kommer påverka möjligheten att ladda ner de kartskikt från databasen som finns i geodatakatalogen. Behöver du kartskikten under uppgraderingsperioden rekommenderar vi att du laddar ner lokala kopior av dessa innan den 8:e december.

Har du frågor om uppgraderingen kan du höra av dig till databasens supportlåda, biotopkarteringsdatabasen@lansstyrelsen.se.

/Biotopkarteringsdatabasens support