Ny version av Biotopkarteringsdatabasens manual finns tillgänglig

Äntligen är den nya manualen för hur du använder Biotopkarteringsdatabasen klar och publicerad. Du hittar den nya manualen på samma plats där den gamla manualen låg, det vill säga på webbsidan Manualer på länken med namn ”Manual för Biotopkarteringsdatabasen”. Den nya manualen är uppdaterad så att den stämmer med de verktyg och funktioner som finns […]

Importmallar

På bilden syns ett vattendrag i en skog och i vattnet står ett skydd/träplank.

Det snabbaste sättet att lägga in data i databasen är att använda importmallarna i excel-format.

Manualer

Biotopkartering av vattendrag görs för att samla in information och data om vattendrag.