Ny version av Biotopkarteringsdatabasens manual finns tillgänglig

Äntligen är den nya manualen för hur du använder Biotopkarteringsdatabasen klar och publicerad. Du hittar den nya manualen på samma plats där den gamla manualen låg, det vill säga på webbsidan Manualer på länken med namn ”Manual för Biotopkarteringsdatabasen”. Den nya manualen är uppdaterad så att den stämmer med de verktyg och funktioner som finns […]

Collector och Survey123

Vissa användare av Biotopkarteringsdatabasen vill använda sig av programmen Collector eller Survey123 i sitt biotopkarteringsarbete. Biotopkarteringsdatabasen förser inte användare med material eller support för Collector eller Survey123, men vill du ändå använda någon av programmen under eget ansvar hittar du här lite information och tips om hur du gör det. ​Vad är Collector och Survey123? […]

Digitala fältprotokoll

Här finns information om hur du kan samla in data med digitala fältprotokoll. ​Genom att följa denna instruktion kan du sätta upp en applikation för biotopkartering av vattenbiotoper (protokoll A med tillval), enligt metodikversion 2017. Du kan läsa mer om hur du använder mobila applikationen i manualen som finns på sidan Manualer. XLSform Protokoll A […]

Importmallar

På bilden syns ett vattendrag i en skog och i vattnet står ett skydd/träplank.

Det snabbaste sättet att lägga in data i databasen är att använda importmallarna i excel-format. Dessa kan importeras i databasen under menyn ”Skapa” – ”Importera data” (behörighet krävs, läs mer under Inloggning och behörigheter på den här sidan). Manual för excel-import finns i slutet i dokumentet ”Manual för Biotopkarteringsdatabasen” på sidan Manualer. Fler manualer och metodikbeskrivningar finns under Manualer. […]

Manualer

Biotopkartering av vattendrag görs för att samla in information och data om vattendrag. I Biotopkarteringsdatabasen finns möjlighet att använda flera olika biotopkarteringsmetoder beroende på hur gammal din undersökning är och vad det är du undersöker. På den här sidan har vi samlat alla befintliga manualer för de olika metoderna och de manualer som förklarar hur […]