Manualer

Bilden visar översiktligt vad som undersöks i en biotopkartering.

Biotopkartering av vattendrag görs för att samla in information och data om vattendrag. I Biotopkarteringsdatabasen finns möjlighet att använda flera olika biotopkarteringsmetoder beroende på hur gammal din undersökning är och vad det är du undersöker. På den här sidan har vi samlat alla befintliga manualer för de olika metoderna och de manualer som förklarar hur du ska arbeta i Biotopkarteringsdatabasen.

Du kan läsa mer om de olika metoderna som finns tillgängliga i databasen på sidan Biotopkarteringsmetoder.

Manualer för att arbeta i Biotopkarteringsdatabasen

Manual för Biotopkarteringsdatabasen (pdf).

Manual inmatning med Excelfiler (pdf).

Manual biotopkartering med mobil applikation (pdf).

Biotopkartering – vattendrag (2017), Länsstyrelsen i Jönköpings län meddelande 2017:09

Det är framför allt denna metod du ska använda när du påbörjar nya biotopkarteringsundersökningar.

Manual Biotopkartering metod 2017 (pdf).

Biotopkartering – vattendrag (2002), Länsstyrelsen i Jönköpings län 2002:55

Manual Biotopkartering metod 2002 (pdf).

Fältmanual inklusive pappersprotokoll för metod 2002 (pdf).

Biotopkartering – vattendrag (2000), Länsstyrelsen i Jönköpings län 2000:20

Manual Biotopkartering metod 2000 (pdf).

Biotopkartering – vattendrag (1997), Länsstyrelsen i Jönköpings län 1997:25

Manual Biotopkartering metod 1997 (pdf).

Metod för kartering av vandringshinder och annan fysisk påverkan i vattendrag (Basbiotopkartering), Länsstyrelsen i Örebro län 2004:37

Manual Basbiotopkartering (pdf).