Collector och Survey123

Vissa användare av Biotopkarteringsdatabasen vill använda sig av programmen Collector eller Survey123 i sitt biotopkarteringsarbete. Biotopkarteringsdatabasen förser inte användare med material eller support för Collector eller Survey123, men vill du ändå använda någon av programmen under eget ansvar hittar du här lite information och tips om hur du gör det.

​Vad är Collector och Survey123?

Collector och Survey123 är två program med en koppling till ESRI:s ArcGIS-program. Formulären liknar till viss del de som används av KoBoToolbox och ONA men har även den extra funktionen att du i fält kan kartera in geografiskt data i GIS-skikt som du sedan lätt kan föra in i ArcGIS. Nackdelen är att både Collector och Survey123 kräver en betalad ESRI-licens för ArcGIS. 

Varför skapar inte Biotopakarteringsdatabasen egna formulär för Collector och Survey123?

Biotopkarteringsdatabasen har tagit beslutet att för tillfället inte förvalta material eller support av Collector och Survey123. Eftersom Collector och Survey123 kräver en ESRI-licens kommer alla användare troligtvis inte kunna använda dessa program. Databasens förvaltning har bara resurser nog för att förvalta material till ett begränsat antal system och har därför valt att förvalta de system som så många som möjligt kan använda sig av. Du får fortfarande lov att använda Collector och Survey123 om du vill, men Biotopkarteringsdatabasen kommer inte kunna hjälpa dig med att få igång ditt fältarbete om du använder någon av dessa program.

Har du bestämt dig för att arbeta i Collector eller Survey123?

Har du bestämt dig för att du vill arbeta i Collector eller Survey123 är det bara att börja göra det under eget ansvar. Du ansvarar själv för att de formulär du använder och den data du samlar in stämmer med de biotopkarteringsmetoder som används i Biotopkarteringsdatabasen. För att i slutändan kunna importera data till databasen måste måste du kopiera över data till en av Biotopkarteringsdatabasens importfiler. Stämmer inte insamlad data med den biotopkarteringsmetod du valt kommer du få meddelande om detta när du kopierar över din data till importfilen och när du försöker importera importfilen.

Det finns redan flera användare som har tagit fram egna formulär för användning i Collector eller Survey123. Om du vill slippa börja bygga upp ett eget formulär från grunden kan du använda någon av deras formulär som en grund för din egna fil. Nedan finns ett formulär gjort av en användare som du får lov att ta ner och använda som grund för ditt egna formulär (tack Länsstyrelsen Västernorrland som delar med sig av formuläret!). Filen är från början gjord för att användas i Survey123, men borde utan större arbetsinsats även kunna användas i Collector.

Biotopkartering fältprotokoll Survey123 (excel i en zip-fil).

Kom ihåg att du själv ansvarar för att det formulär du använder stämmer med den Biotopkarteringsmetod du använder! Gå igenom formuläret och kontrollera så att allt stämmer och gör ändringar om behov finns. Ett tips är att granska någon av databasens importmallar för att kontrollera vilka värden och kolumner som går att använda eller som är obligatoriska.

Viktig information till Länsstyrelser som använder Survey123

I Survey123 finns möjlighet att skapa rapporter med data från sina Survey123-formulär. Rapportfunktionen använder ESRI:s molntjänst för att skapa rapporter. Enligt Länsstyrelsens rutiner får vi inte lov att använda externa molntjänster i vårt arbete. Alla Länsstyrelser som använder Survey123 ska därför, om möjligt, avaktivera rapportfunktionen i Survey123 innan programmet används. Kan ni inte avaktivera funktionen får ni fortsätta använda programmet så länge ni är mycket noga med att inte starta rapportfunktionen. Handläggare som ansvarar för undersökningar som använder Survey123 i fält ansvarar också för att informera eventuell fältpersonal om att rapportfunktionen inte får användas.

Behöver du hjälp?

Eftersom Biotopkarteringsdatabasen inte förvaltar material till Collector eller Survey123 kan vi inte heller ge dig support om du stöter på problem med någon av programmen. Vår rekommendation är att du söker hjälp hos någon GIS-kunnig (t.ex. GIS-samordnare) i din organisation.