Digitala fältprotokoll

Här finns information om hur du kan samla in data med digitala fältprotokoll.

​Genom att följa denna instruktion kan du sätta upp en applikation för biotopkartering av vattenbiotoper (protokoll A med tillval), enligt metodikversion 2017.

Du kan läsa mer om hur du använder mobila applikationen i manualen som finns på sidan Manualer.

Applikationen anpassar sig till mindre skärmar och sparar data lokalt på enheten. När internetuppkoppling finns skickas data till server. Data kan sedan exporteras från applikationen och läggs manuellt in i importmall som importeras i databasen.

Applikation för biotopkartering

OBS! Data ska exporteras ut som ”name” inte som ”lable”. I KoBo Toolbox måste du välja formatet ”XML values and headers” för att få ut data i rätt format.

Loggändringar

  • 20170622 – Rättade villkor för frågor i A16 och för visning av tillvalsdelarna. Från ’Ja’ till ’1’.