Importmallar

Det snabbaste sättet att lägga in data i databasen är att använda importmallarna i excel-format. Dessa kan importeras i databasen under menyn ”Skapa” – ”Importera data” (behörighet krävs, läs mer under Inloggning och behörigheter på den här sidan). Manual för excel-import finns i slutet i dokumentet ”Manual för Biotopkarteringsdatabasen” på sidan Manualer.

Fler manualer och metodikbeskrivningar finns under Manualer.

Importmallarna är i xml-format. Är det så att xml-filerna inte öppnas i Excel om du har Windows 10 ska man högerklicka på filen i Utforskaren och välja ”Öppna med..” och sen bläddra fram till C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\office16 och välja ”Excel”.

Importmallar

Detta paket av mallar ska användas för nya karteringar enligt beslutad metodik (2017):

Inmatningsmallar Biotopkartering 20220511 (excel och word) zip-filen öppnas i ny flik.

Dessa filer finns i zipfilen:

Vattendrag 20191015 (excel) öppnas i ny flik. Detta protokoll används för att mata in nya vattendrag som inte redan finns inmatade i databasen. Kom ihåg att du alltid ska kontrollera om vattendraget redan finns inmatat i databasen innan du importerar vattendraget.

Protokoll A med tillval 20211101 (excel) öppnas i ny flik. Detta protokoll används för att beskriva biotoper i vattendraget, t.ex. växtlighet och vattenhastighet. Det som i tidigare metoder fanns i protokoll B är numera inbyggt i protokoll A.

Knickpoints 20211101 (excel) öppnas i ny flik. Detta protokoll används för att registrerar var knickpoints eller knickzones finns i ditt vattendrag.

Bestämmande sektioner 20211101 (excel) öppnas i ny flik. Detta protokoll används för att mata in data om bestämmande sektioner.

ProtokollC (excel) öppnas i ny flik. Detta protokoll används för att beskriva och mata in tillrinnande diken och vattendrag.

VandringshinderD 20191015 (excel) öppnas i ny flik. Detta protokoll används för att beskriva och mata in vandringshinder i vattendrag.

VägpassagerE 20180219 (excel) öppnas i ny flik. Detta protokoll används för att beskriva och mata in vägpassager.

Undersökningar för manuell inmatning i databasen (excel) öppnas i ny flik.

Info till er som vill ha Excelformuläret transponerat när ni karterar (word) öppnas i ny flik.

Mallar till metod från 2002

Mall för Protokoll A och B för karteringar enligt tidigare metodikversion(2002) kan fortfarande importeras men ska inte användas för nya karteringar:

Importmall för vägtrummor?

På grund av att det inte går att importera vägtrummor på egen hand i databasen har vi valt att inte lägga ut importmallen som används för den metoden. Om du är intresserad av att inventera vägtrummor är du välkommen att kontakta Biotopkarteringsdatabasens supportmejl på biotopkarteringsdatabasen@lansstyrelsen.se. Vi hjälper dig att komma igång med din undersökning och förser dig med den rätta importmallen.