Användningsområden

Bilden visar en bit av en tallskog som det rinner en å genom. I ån ligger det stenar och ett par träd har fallit.
Foto: Länsstyrelsen Jönköping

Exempel på användningsområden för biotopkarteringsdata:

  • Naturvärdesbedömningar och utformning av skydd.
  • Planering/åtgärdsplaner inom fiske/turism.
  • Riskbedömning och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) vid vägar och vägbyggen.
  • En viktig grund för arbetet med Vattenförvaltning.
  • Genomförandet och information om åtgärder för att minska påverkan på vatten från jord- och skogsbruket.
  • Arbeten som berör vattenhushållning.
  • Optimera kalkningsverksamheten och biologisk återställning.
  • Grund för att kunna följa upp effekterna av genomförda åtgärder.
  • Urval av lokaler till miljöövervakning.
  • Vetenskapliga användningsområden.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.