Allvarligt fel i importen av geometrier

Allvarligt fel i importen av geometrier – Biotopkartering Vi har upptäckt ett allvarligt fel i importen av geografier för protokoll A i databasen. Om ni har planer på att importera geometrier i databasen är det bäst att ni väntar med att göra det till dess att felet är åtgärdat. Jag lägger upp ett nytt nyhetsinlägg […]

Uppdatering av Biotopkarteringsdatabasen 9/12 2020

Uppdatering av Biotopkarteringsdatabasen 9/12 2020 – Biotopkartering På onsdag 9/12 genomför vi en uppdatering i Biotopkarteringsdatabasen. Databasen kommer därför vara otillgänglig på onsdag mellan kl 8.00 – 9.30. Sidinnehåll ​Kom ihåg att spara ditt arbete i databasen i god tid innan uppdateringen påbörjas. Utveckling som lanseras i denna uppdatering: Buggfixar i kartorna och vid inmatning. Bättre […]