Allvarligt fel i importen av geometrier

Allvarligt fel i importen av geometrier – Biotopkartering Vi har upptäckt ett allvarligt fel i importen av geografier för protokoll A i databasen. Om ni har planer på att importera geometrier i databasen är det bäst att ni väntar med att göra det till dess att felet är åtgärdat. Jag lägger upp ett nytt nyhetsinlägg här när felet är åtgärdat. Sidinnehåll

Felet handlar om att en koppling mellan servern där geometrierna kontrolleras och databasservern har slutat fungera. När du importerar geometrier får du information som säger att geometrierna laddades in korrekt, men i verkligenhet sparas de inte i databasen.

Vår IT-avdelning arbetar febrilt med att undersöka och åtgärda felet.

Vi vet inte hur länge felet har funnits, och på grund av att importhistoriken bara sparas i 30 dagar kan vi inte heller granska hur många som har använt importfunktionen under den perioden. Vet ni om att ni har importerat geometrier i databasen under det gångna året vill jag att ni dubbelkollar att dessa faktiskt finns inlagda i databasen. Det kan ni göra genom att kontakta Biotopkarteringsdatabasens supportmejl eller vänta till dess att kartskikten över de biotopkarterade sträckorna lanseras i vår karttjänst.

Planerar ni att göra importer av geometrier i databasen framöver vill jag att ni väntar med att göra detta tills felet är åtgärdat. Det kommer ett nytt nyhetsinlägg när importfunktionen fungerar igen.