Uppdatering av Biotopkarteringsdatabasen 9/12 2020

Uppdatering av Biotopkarteringsdatabasen 9/12 2020 – Biotopkartering På onsdag 9/12 genomför vi en uppdatering i Biotopkarteringsdatabasen. Databasen kommer därför vara otillgänglig på onsdag mellan kl 8.00 – 9.30. Sidinnehåll

​Kom ihåg att spara ditt arbete i databasen i god tid innan uppdateringen påbörjas.

Utveckling som lanseras i denna uppdatering:

  • Buggfixar i kartorna och vid inmatning.
  • Bättre felmeddelanden.
  • Tillgänglighetsredogörelse.
  • Omarbetning av hjälplänkar och användarinformation.
  • Möjlighet att importera karteringsdata gjorda enligt mycket gamla metoder tas bort.

Har du frågor om uppdateringen kan du höra av dig till Biotopkarteringsdatabasens supportmejl på biotopkarteringsdatabasen@lansstyrelsen.se.