Fritt fram att importera geometrier igen

Problemet med att det inte gick att importera geometrier i Biotopkarteringsdatabasen är nu åtgärdat.

Det är alltså fritt fram att återigen mata in geometrier i databasen.

Orsaken till felet var ett mindre fel i ett av skripten och det har antagligen uppstått vid något tidigare underhållsarbete med databasens server. Vi vet inte exakt när felet uppstod, men vi vet att det inte kom in några nya geometrier i databasen efter 2019-05-06. Om du har importerat geometrier i databasen mellan 2019-05-06 och 2021-01-22 ber jag dig kontakta Biotopkarteringsdatabasens support så ska jag försöka hjälpa dig med att importera geometrierna igen.