Fritt fram att importera geometrier igen

Problemet med att det inte gick att importera geometrier i Biotopkarteringsdatabasen är nu åtgärdat. Det är alltså fritt fram att återigen mata in geometrier i databasen. Orsaken till felet var ett mindre fel i ett av skripten och det har antagligen uppstått vid något tidigare underhållsarbete med databasens server. Vi vet inte exakt när felet […]