Databasen är offline för uppdatering 22/4

På torsdag 22/4 uppdateras Biotopkarteringsdatabasen med ny utveckling. Det innebär att databasen kommer vara otillgänglig mellan kl. 13.00 – 16.00 under tiden som uppdateringen sker och miljön testas.

Spara ditt arbete i databasen i god tid innan uppdateringen påbörjas så att ditt arbete inte går förlorat. Försöker du nå databasen under tiden för uppdateringen möts du av ett meddelande som säger att databasen inte går att nå för tillfället.

Vad innehåller den nya uppdateringen?

  • Data från många års inventeringar av vägtrummor läggs till i Västerbottens län.
  • Värmlands län och Hallands län kompletterar koordinaterna i sina protokoll A, vilket innebär att de från och med uppdateringen syns i karttjänsten.
  • Buggen att biflödeskod i protokoll C inte visades upp är åtgärdat.
  • Länkarna till vår informationssida under menyknappen Hjälp är lagade och fungerar återigen.
  • En ny funktion som gör det möjligt att på ett enkelt sätt visa upp om vandringshinder i databasen är åtgärdade eller inte längre aktuella.

Har du frågor om uppdateringen är du välkommen att kontakta biotopkarteringsdatabasens support på biotopkarteringsdatabasen@lansstyrelsen.se.