Databasen är offline för uppdatering 22/4

På torsdag 22/4 uppdateras Biotopkarteringsdatabasen med ny utveckling. Det innebär att databasen kommer vara otillgänglig mellan kl. 13.00 – 16.00 under tiden som uppdateringen sker och miljön testas. Spara ditt arbete i databasen i god tid innan uppdateringen påbörjas så att ditt arbete inte går förlorat. Försöker du nå databasen under tiden för uppdateringen möts […]