Utbildning i Biotopkarterings-databasen

Fältinmatningsutbildning 2020

Under våren 2020 höll vi två utbildningstillfällen i fältinmatning över skype. För att de som inte kunde vara med vid något av utbildningstillfällena ska få ta del av innehållet spelade vi in det andra utbildningstillfället. I utbildningen går vi igenom det viktigaste du behöver veta om hur du får igång fältarbetet och hur du använder de olika programmen. Du kan se utbildningen i videoklippet nedan.

Fältinmatningsutbildning i Biotopkarteringsdatabasen 2020.

Inmatningsutbildning 2019

Under hösten 2019 höll vi två utbildningstillfällen i databasinmatning över skype. För att de som inte kunde vara med vid något av utbildningstillfällena ska få ta del av innehållet spelade vi in det första utbildningstillfället. I utbildningen går vi igenom det viktigaste du behöver veta för att kunna mata in data i databasen. Du kan se utbildningen i videoklippet nedan.

Inmatningsutbildning i Biotopkarteringsdatabasen 2019.