Utbildning i biotopkartering

Vill du lära dig att biotopkartera? Vi hjälper dig hitta rätt.

Ett interaktivt utbildningsmaterial i biotopkartering enligt metoden från 2017 finns tillgänglig på webbplatsen www.hymoinfo.com. I fliken ”Innehåll” kan du läsa mer om vad utbildningen innehåller.

Materialet i utbildningen bygger på texter i manualen för Biotopkartering i vattendrag från Havs- och vattenmyndigheten, men har utökats med text, bilder och filmer. Bland annat har utbildningen utökats med ett avsnitt om restaurering.