Uppdatering i Biotopkarteringsdatabasen

Tisdag den 31/1 uppdateras Biotopkarteringsdatabasen med ny utveckling och data. Under dagen kommer databasen vara oåtkomlig medans uppdateringen pågår.

Uppdateringen innehåller följande ändringar:

  • Vandringshinder i den fristående kartan innehåller nu fältet ”Fullständigt åtgärdat eller inte längre aktuellt” (men heter ”Åtgärdat eller inte längre aktuellt” i kartan av storleksskäl). Inom snar framtiden är tanken att vi ska ta fram en symbologi i själva kartan där de objekt som har värdet ”Ja” tydligt syns. Det nya fältet finns även i de nedladdningsbara kartlagren i Geodatakatalogen.
  • Test-miljön har numera en egen fristående karta där data från testdatabasen kan visas upp. Alla objektlänkar i kartan går till objektsidan i Test-miljön. Kartlagren som finns i kartan i Test-miljön är inte tillgängliga på Geodatakatalogen. Testmiljön är bara åtkomlig för Länsstyrelseanvändare.
  • Nya vägtrummor i Västerbotten.
  • Alla importalternativ under menyknappen ”Import” har fått uppdaterade och tydligare namn och instruktioner. Förhoppningsvis blir det tydligare för alla att lista ut hur du ska ladda upp dina importmallar och vilket importalternativ du ska använda.

I och med att Test-miljön får en egen karta och importalternativen ändrar namn har vi uppdaterat databasmanualen med ändringarna. Den nya databasmanualen ersätter den gamla versionen av manualen 31/1.