Brödtext för inlägg. Notera att det endast är de 40 första orden i denna text kommer att visas i inläggets puff på startsidan. För att bryta texten tidigare, använd ett ”Läs Mer”-block eller funktionen ”Utdrag”.

Om man väljer att använda sig av ”Utdrag” (ingress) så är det den texten som kommer att visas i inläggets puff och inte de första orden i från inlägget. Ett utdrag läggs till och redigeras via verktygsmenyn till höger. Klicka på fliken ”Dokument” och sedan på ”Utdrag”.

Bilden som visas i inläggets puff på startsidan samt i det enskilda inlägget redigeras via verktygsmenyn till höger. Klicka på fliken ”Dokument” och sedan på ”Utvald Bild”. Klicka på ”Ange utvald bild” för att lägga till en bild. Du kan välja att lägga till en befintlig bild som finns i biblioteket ”Media” eller ladda upp en ny bild som du sedan använder.