Nu finns kartor i karttjänsten

Nu finns äntligen alla kartskikt lanserade i Biotopkarteringsdatabasens karttjänst. Du hittar karttjänsten genom att klicka på knappen ”Karta” uppe i menyraden på databasens webbplats.

I karttjänsten kan du nu se:

  • Vattendrag
  • Protokoll A
  • Bestämmande sektioner
  • Knickpoints och Knickzones
  • Vandringshinder
  • Vägpassager
  • Vägtrummor
  • och andra användbara bakgrundskartor, till exempel jordarter och historiska kartor

Det går att klicka på varje objekt i kartan för att få mer information och klicka dig vidare till det objektets protokoll. Du behöver inte vara inloggad för att kunna använda karttjänsten. Vi hoppas att karttjänsten ska göra det lättare att arbeta i Biotopkarteringsdatabasen och att fler ser nyttan i att använda databasen.

Kartskikten är ännu inte lanserade som offentliga skikt i Länsstyrelsens Geodatakatalog, men de kommer förhoppningsvis finnas tillgängliga inom kort. Håll utkik efter ett nytt nyhetsinlägg när det sker.

Länsstyrelseanvändare som har tillgång till databasens testmiljö får observera att karttjänsten i testmiljön ännu inte är helt klar. I nuläget visar karttjänsten i testmiljön data från den produktionsdatabasen och inte från testdatabasen, men vi jobbar på att åtgärda detta.

Tycker du att det saknas objekt i kartan som borde synas? Det finns en del objekt i databasen som saknar koordinater, och dessa kan då inte visas upp i karttjänsten. Vet du att du har lagt in objekt som saknar koordinater måste du komplettera dessa för att de ska dyka upp i kartan. Rör det sig om stora mängder koordinater som ska kompletteras kan du kontakta Biotopkarteringsdatabasens supportmejl så försöker vi hjälpa dig. Vi på databasens support genomför just nu kvalitetssäkring av koordinaterna för att kontakta organisationer som har brister i sin data.