Användbara länkar

Här finner du länkar till berörda myndigheter och till andra arbetsstöd inom vattenförvaltning

Havs- och vattenmyndigheten

Myndigheten arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag. Biotopkartering är en av Havs- och vattenmyndighetens undersökningstyper för sötvatten (öppnar i ny flik).

VISS – VattenInformationsSystem Sverige

Vatten- och havsmiljöförvaltningens informationssystem innehåller statusklassningar, miljökvalitetsnormer, miljöövervakningsprogram och åtgärder samt mycket länkad data till Sveriges yt-, grund- och kustvatten.

  • VISS (öppnas i ny flik).

Åtgärder i Vatten

Sveriges nationella databas för restaureringsåtgärder i sötvatten så som biotopvård, återintroduktioner, fisketillsyn, fiskvägar och utrivning av vandringshinder.

Nationella kalkdatabasen

System för data om kalkningsverksamhetens områden samt genomförda och planerade kalkningar.

Geodatakatalogen

I Geodatakatalogen kan du ladda ner flera av de geometrier som finns lagrade i Biotopkarteringsdatabasen. För att kunna öppna filerna behöver du ett GIS-program av något slag, till exempel ArcMap, installerat på din dator.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.