Kortfilmer om vattendrag och kantzoner

Hur kan vi förbättra livet i och omkring våra vatten i skogen? I sex korta filmer kan du ta del av olika åtgärder som bidrar till mer levande vattendrag. Filmerna är gjorda på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköping inom LIFE-projektet Grip on Life.

Filmerna tar upp mycket av det som ni samlar in data på vid biotopkartering. Jag rekommenderar alla som arbetar med biotopkartering att titta på filmerna och gärna sprida vidare dem till andra intresserade.

Information och länkar till filmerna finns på Skogsstyrelsens webbsida.