Kartskikt finns nu i externa Geodatakatalogen

De kartskikt som finns i Biotopkarteringsdatabasens nya kartapplikation finns nu även publicerade i Länsstyrelsernas externa Geodatakatalog.

Det betyder att alla användare, även externa aktörer, har möjlighet att ladda ner skikten till sin dator för att använda dem i olika program eller dokument. Kartskikten finns nedladdningsbara som shapefiler, vilket innebär att programmet du vill använda måste stödja filformatet ’.shp’.

Kartskikten i geodatakatalogen uppdateras dagligen med ny data från Biotopkarteringsdatabasen. Laddar du däremot ner lokala kopior av kartskikten innehåller de bara data från tillfället då du laddade ner dem och dina lokala kopior kommer inte uppdateras kontinuerligt med ny data från databasen.

Vill du veta mer om vad skikten innehåller kan du öppna skiktens metadata och hitta mer information där.

Allt du behöver göra för att hitta kartskikten är att gå till den externa Geodatakatalogen och söka på ’Biotopkarteringsdatabasen’.

De nya skikten heter:

LST Vattendrag – Biotopkarteringsdatabasen

LST Protokoll A, samtliga inventerade sträckor, punkter (metoder från 2017) – Biotopkarteringsdatabasen

LST Protokoll A, samtliga inventerade sträckor, punkter (metoder äldre än 2017) – Biotopkarteringsdatabasen

LST Protokoll A, samtliga inventerade sträckor linjer – Biotopkarteringsdatabasen

LST Bestämmande sektioner – Biotopkarteringsdatabasen

LST Knickpoints och Knickzones – Biotopkarteringsdatabasen

LST Vandringshinder – Biotopkarteringsdatabasen

LST Vägtrummor – Biotopkarteringsdatabasen

LST Vägpassager – Biotopkarteringsdatabasen