Utbildning Biotopkarteringsdatabasen Tillfälle 2

Välkommen till en utbildning i Biotopkarteringsdatabasen!

Utbildningen sker över Skype, är gratis och ingen anmälan behövs. Det finns två utbildningstillfälle som har samma innehålla. Du behöver alltså bara medverka på ett av tillfällena, och du väljer det tillfälle som passar din kalender bäst.

Vi går igenom

  • den grundläggande informationen du behöver veta för att jobba i databasen
  • hur du använder databasen för att förbereda ditt fältarbete
  • hur du matar in data i gränssnittet och i vilken ordning arbetet ska ske
  • hur du matar in data med importmallarna
  • hur du matar in geometrier och vad du kan använda våra karttjänster till
  • tips för att underlätta ditt arbete och var du ska vända dig till om du behöver hjälp

Vi avslutar med en frågestund.

Jag går inte igenom hur ni ska använda olika typer av externa fältinventeringsprogram eller hur biotopkarteringsmetoderna fungerar. Fokus ligger på det arbete som genomförs i själva biotopkarteringsdatabasen före och efter fältarbetet.

Kan du inte närvara på någon av utbildningstillfällena kan du se en äldre inspelningen av utbildningen från 2019 här: https://www.biotopkartering.se/utbildningar-och-kurser/i-biotopkarteringsdatabasen/

Vill du närvara på utbildningen ska du skicka en intresseanmälan till biotopkarteringsdatabasen@lansstyrelsen.se, så får du en länk till utbildningstillfället.

Datum

maj 17 2022
Expired!

Tid

13:00 - 14:30
Kategori