Biotopkarteringsdatabasens support tar semester

Möjligheter till support i databasen kommer vara begränsad. Vet du om att du behöver support i databasen, hör av dig i god tid innan 20:e juni.

Datum

jun 20 2024 - jul 01 2024

Tid

08:00 - 08:00