Biotopkarteringsdatabasens support tar julledigt

Den 20:e december tar supporten för Biotopkarteringsdatabasen julledigt! Under perioden 20:e december till 8:e januari kommer supporten till största delen vara obemannad. Ska du mata in data i databasen innan jul och vill vara säker på att få support om du stöter på problem ska du alltså försöka göra din inmatning i god tid innan […]