Utbildning i biotopkartering

Vill du lära dig biotopkartering? Då har du kommit rätt!
Länk till Hymoinfo.com

Ett interaktivt utbildningsmaterial i biotopkartering enligt metoden publicerad 2017 hittar du på www.hymoinfo.com. Klicka på Innehåll för att läsa om vad utbildningen innehåller.

Materialet bygger på texter i Manualen som finns hos Havs- och vattenmyndigheten, men har utökats med text, bilder och filmer. Bland annat har det utökats med ett avsnitt om restaurering.