Kurser i biotopkartering

Under 2019 genomfördes två kurser i biotopkartering i Länsstyrelsens regi. Kontakta oss vid intresse för eventuella kommande kurser.

Fördig som är nyfiken på kursen går det bra att läsa och se tidigare schema: