Kursanmälan 2019

Här kan du anmäla dig till kurserna 2019. I dagsläget är båda kurserna fulltecknade. Anmälda till Jönköping efter den 20/3 blir reservplacerade, och kan få plats om det blir avanmälningar.

​Den första kursen ges i Jönköping 6-8 maj och den andra i Sundsvallstrakten 17-19 juni. I första hand har kurserna 16 platser vardera. Blir intresset stort kan vi överväga att utöka antalet platser.

Kostnaden för kursen är beräknad till 10 000 kr inklusive kost och logi. Moms tillkommer.