Biotopkarteringskurs 2018

Den 7-9 maj 2018 kommer det att hållas en kurs i biotopkartering enligt den nya reviderade metodiken. Gör en intresseanmälan här om du vill delta.
Lillån Huskvarna - huvudlokalen i fält för kursen

Den 7-9 maj, mån-ons i Kristi himmelsfärdsveckan hålls en kurs i biotopkartering. Vi kommer att besöka flera platser i fält och fokusera på karteringsmetoden.

Kursledare kommer vara Peter Gustafsson, som har genomfört revideringen av metodiken. Kursen kommer att innehålla genomgång av metoden, praktisk biotopkartering i fält och information om biotopkarteringsdatabasen.

Kursen börjar med en teoridel och en kortare fältdel, för att sedan fortsätta med ytterligare en fältdag för karterare (max 16 platser). Preliminär kostnad för hela kursen ca 9 500 kr  beräknat på boende i enkelrum. Kostanden kan komma att ändras beroende på antal deltagare och vilken boendetyp man väljer.

Som beställare av biotopkartering finns det möjighet att endast gå de två första dagarna av kursen, "Beställarkurs" (ska ej kartera själv, men behöver känna till metoden, ca 5 platser utöver de 16 platserna). Preliminär kostnad 6 500 kr.

Biotopkartering av vattendrag används sedan över 20 år för att kartlägga och bedöma hur vattenekosystemen och angränsande miljöer fungerar. Genom åren har både kraven på och ambitionerna för metoden ökat. Användningsområdena har utökats, framförallt som underlag till statusklassning inom vattenförvaltningen. Under 2014 påbörjades därför en större revidering som under 2016 testades i större skala. Den nya metoden ger en bättre och mer rättvis bild av alla typer av vattendrag. Våren 2017 beslutades den nya undersökningstypen av Havs och Vattenmyndigheten och den har sedan använts för karteringar runt om i landet. Du kan läsa mer om revideringen här.