Till Biotopkarteringsdatabasen

Biotopkarteringsdatabasen på https://biotopkartering.lansstyrelsen.se/ är tillgänglig för alla. Dessutom finns en länsstyrelseintern test- och utbildningsversion som har en egen databas.
Till externa versionen

Biotopkarteringsdatabasen

Biotopkarteringsdatabasen är tillgänglig för alla. I den kan du titta på all data i biotopkarteringsdatabasen. Du kan också göra exporter ur databasen och skapa rapporter. Kontakta oss om du behöver behörighet att redigera data.

Till utbildningsversionen

Testdatabasen - Tillgänglig på länsstyrelsernas nätverk och godkända IP-adresser

För test och utbildning används Test- och utbildningsversionen. I denna version är det fritt fram att testa och ändra i data, eftersom databasen inte hänger ihop med riktiga Biotopkarteringsdatabasen utan endast är en kopia av den.